Политика за лични данни

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ влиза в сила на 24.05.2018 г. и има за цел да информира физическите лица (потребители, клиенти и бизнес партньори на holnamasa.com) за целите на обработване на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, принципите, които се спазват при обработването на лични данни, както и за реда за упражняване на правата на субектите на лични данни.

Общи положения

Уебсайт holnamasa.com събира статистически и лични данни, които се управляват от „Бранд Тъч“ ЕООД – дружество, регистрирано в България с ЕИК 201602714. Дружеството само определя целите и средствата за обработване на лични данни и в този смисъл се явява Администратор на лични данни по чл. 4, т. 7 от Регламента.
При събирането и обработването на лични данни Дружеството спазва закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани действията по събиране и обработка на лични данни, както и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Нормативната уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Кодекса на труда, Закона за защита на личните данни, Закона за счетоводството, Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите, Закона за електронните съобщения, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове. Дружеството защитава личните данни, като прилага всички подходящи технически и организационни мерки, с които разполага, за да не допуска неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация. Тази политика се прилага за всички системи, хора и процеси, които изграждат информационната система на Дружеството.

Защита на данните

Защитата на личните Ви данни е изключително важна за нас:

 • Не Ви молим за лична информация, освен ако наистина не се нуждаем от нея.
 • Не споделяме Вашата лична информация с никого, освен за да спазваме закона, да разработваме нашите продукти или да защитаваме правата си.
 • Не съхраняваме лична информация на нашите сървъри, освен ако не е необходима за текущата работа на някоя от нашите услуги.
 • Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме за позволените ни от закона и Вас цели.

Разкриваме потенциално идентифицираща и лично идентифицираща информация само на служителите, изпълнителите и свързаните с нея организации, които:

 • e необходимо е да знаят тази информация, за да я обработят от името на holnamasa.com или да предоставят услуги на holnamasa.com
 • са се съгласили да не я разкриват на други хора. Някои от тези служители, изпълнители и свързани организации могат да се намират извън страната. С използването на сайта, Вие давате съгласието си за предаването на такава информация на тях.

Използваме различни мерки за сигурност, за да поддържаме сигурността на Вашата лична информация, когато подавате поръчка или въвеждате, изпращате или достъпвате Вашата лична информация.
Предлагаме използването на защитен сървър. Цялата предоставена чувствителна информация се предава чрез технологията Secure Socket Layer (SSL), след което се кодира в базата данни на доставчиците на платежни портали, за да бъде достъпна само за онези, които имат разрешение със специални права за достъп до такива системи, и са задължени да пазят поверителността на информацията.

Дружеството като администратор обработва лични данни, предоставени от физическите лица, за които се отнасят данните, във връзка със:

 • създаване на профил за използване на услугата – целта е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена услугата;
 • обработка на плащане за услуга и счетоводно отчитане – целта е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;
 • обработка на поръчка на стока – целта е приемане на поръчка и доставка на стоката от електронен магазин до краен клиент;
 • преддоговорни отношения и сключване на договори с клиенти, доставчици на услуги, партньори
 • в изпълнение на законови задължения съгласно българското законодателство
 • на основание на съгласие на субектите на данни (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; при регистрация на профил; при обработване на специални категории данни)
 • за защита на легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на услуги)
 • от публично достъпни регистри, например Търговски регистър;

Можете по всяко да се информирате, актуализирате или заличите вашите данни чрез профила си в уебсайта или като свържете с нас на имейл sales@holnamasa.com.

Обработвани данни, категории субекти и цели

Посетители на уебсайта

holnamasa.com събира информация, която не идентифицира потребителите, а е от типа, който обикновено предлагат уеб браузърите и сървърите, като например вид на браузъра, настройките за език, препращащия сайт и датата и часа на всяка заявка за посетител. Целта e да разберем по-добре как посетителите използват нашия уебсайт:

 • да сме сигурни, че съдържанието на нашия сайт е представено по най-ефективния за Вас и за вашия компютър начин.
 • да Ви предоставим информация, продукти или услуги, които поискате от нас или които смятаме, че може да Ви интересуват, в случай че сте се съгласили да се свързваме с Вас за такива цели.

Клиенти и Партньори

При регистрация в сайта с профил, ние събираме лични данни, които ни позволяват:

 • да изпълняваме задълженията си, произтичащи от поръчки-договори, сключени между Вас и нас.
 • да определяме специално договорени ценови условия и отстъпки

Вашите лични данни, които събираме и обработваме са: име и фамилия, адрес (пощенски адрес за доставка), e-mail адрес, телефонен номер, кодове за идентификация на клиент/онлайн идентификатор, данни за фактуриране (при финализиране на поръчка), банкова информация (при връщане на стока/плащане при доставка). Тези данни са събират във връзка с текущи търговски отношения и за които сте изразили своето съгласие съгласно действащото законодателство.
За да можем да предложим по-конкурентни услуги и продукти, за доставката на поръчките, които са направени, както и за изпълняването на законовите задължения, които поемаме, е възможно да предоставим Вашите лични данни на външни доставчици, партньори или публични власти, към които сме предоставили определени услуги и други категории на получатели, от България или Европейския съюз, като естествено предлагаме адекватни гаранции и мерки за защита на Вашите данни.

Бисквитки

Уебсайтът събира информация за вашия компютър, включително вашият IP адрес, операционна система и браузър, за администриране на системата и за съобщаване на обобщена информация.
Това са статистически данни за действията и браузърите на нашите потребители и не идентифицират никого.
По същата причина може да получим информация за ползването Ви на Интернет, посредством файл с “бисквитки”, който се съхранява на твърдия диск на Вашия компютър.
“Бисквитките” съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на Вашия компютър. Те ни помагат да подобряваме нашия сайт и да предлагаме по-добро и по-персонализирано обслужване.
Статистическите данни ни дават възможност да изчисляваме размера на аудиторията, модела на ползване, предпочитанията Ви, както и да Ви разпознаем, когато се върнете на нашия сайт.
Следните видове “бисквитки” могат да се използват по време на посещението Ви на нашия сайт:
Бисквитки за сесии, които се изтриват след всяко посещение.
Постоянни бисквитки, валидни при различните посещения и могат да се използват, за да се избегне необходимостта да се посочва Вашата държава на пребиваване в началото на всяко посещение.
Бисквитки на имейли, които са зададени на Вашия компютър чрез имейл от нас, но са достъпни от нашия сайт.
Бисквитки на трети страни, които се използват от нашите партньори, за да ни помогнат да измерваме посетителите на сайта или да показваме рекламите си.
Можете на всеки етап да откажете да приемате бисквитки, като активирате настройката в браузъра си, която Ви позволява да откажете приемането им. Ако обаче изберете тази настройка, може да не успеете да осъществите достъп до определени части от нашия сайт. Освен ако не сте настроили настройката на браузъра си така, че да откаже “бисквитките”, нашата система ще издава “бисквитки”, когато влезете в нашия сайт. Като продължавате да използвате нашия сайт, без да блокирате “бисквитките”, приемате използването им на нашия сайт.
Основанието, поради което събираме и управляваме Вашите лични данни първо е Вашето съгласие, предоставено при създаването на онлайн профила и неговото потвърждение, чрез желанието да станете клиент. В същото време, причината е законна и/или договорна и се основава на търговските взаимоотношения, възникнали между Вас и нас, чрез генериране на поръчка и извършване на плащане на поръчаните продукти, чрез извършване на връщане на несъответстващи и/или отхвърлени продукти и др., но и легитимно основание, необходимо и неразривно за осъществяването на търговските и икономически дейности, както е предвидено в Регламента.

За колко време са събирани личните данни

Личните данни ще бъдат обработени за достигане на търговската цел :

 • По време на срока на изпълнение на договора – изпълнението на поръчката;
 • След приключването на търговското отношение/приключване на договора, за период от 3 години;

Права относно обработката на личните данни

Според Регламента, в качеството си на клиент на https://holnamasa.com, имате следните права, които се отнасят до:

 • правото да сте информиран за личните данни, които ние обработваме;
 • правото на достъп до личните данни обработени/управлявани;
 • правото на промяна на обработените и/или управлявани данни;
 • правото за изтриване на обработените данни тогава, когато те вече не са нужни, или съгласието е било оттеглено, или е била направена незаконна обработка и др;
 • правото за ограничаване на личните данни;
 • правото да не се оценява чрез автоматично профилиране;
 • правото на пренасяне на данните към друг оператор;
 • правото на възражение и избирателния индивидуален автоматизиран процес, който включва правото да се противопоставите на преработката на личните данни.

За упражняването на горепосочените права, в качество си на клиент, имате право да подадете писмена молба, адресирана и изпратена на адрес: sales@holnamasa.com, чрез която можете да упражнявате правото на законова намеса, по отношение на:
– поправката, актуализацията, блокирането или изтриването на данните, чиято обработка не отговаря на националното законодателство (Закон 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016, можейки да бъдат упражнявани за всички горепосочени действия, особено когато данните са непълни или неточни;
– анонимността на личните данни;
– уведомяването на трети лица, на които са им били представени/разкрити данните с условието, че това уведомяване да не предполага усилие, което не е пропорционално спрямо легитимния интерес, който може да бъде засегнат;
– прекратяването на преработка на Вашите лични данни доколкото това е възможно за целите на обработката. В качество си на Оператор Ви информираме, че ще прекратим незабавно обработката на личните данни, ако целта, поради която сме ги събирали е прекратена. Подаването на заявление е безплатно.